Literatuur.

Betuwshoogstamfruit en haar medewerkers ontlenen haar specialistische vakkennis aan meer dan 35 jaar praktijkervaring, maar ook aan (oude) vakliteratuur.

Onderstaand een overzicht van onze boekenlijst.

Titel, auteur en jaar van uitgave.

Arboriculture fruitiere en images, J. Vercier, 1937

Bemesting fruitteelt, DLV plant, 2008

Biologische appels en peren, Joke Bloksma, 2003

De Appelbloesemkever, PD Wageningen, 1947

De Boomgaard, Practicus, 1944

De Peer, S.J. Wertheim, PF Wilhelminadorp, 1990

De Sproeitechniek, G. van Sand, 1937

De teelt van leifruitbomen, JM Freriks, 1997

Der Gro▀obstbau, H. Janson, 1909

Fruitteelt, A.S. Planting, 1944

Fruitteelt, Ing. C.H. Claassen, ir. J.G. Hazeloop en Prof.ir.A.M. Sprenger, 1912 / 1931

Ge´llustreerd Tuinboek, A. Fliet, ca. 1900

Gezond fruit, NV Agro Chemie, 1967

Grondbeginselen voor de Fruitteelt, J. Tromp, A.D. Webster en S.J. Wertheim, 2006

Handleiding voor de determinatie van Pruimenonderstammen, Ir. J.M. Henkes NAKB, 1943

Handleiding voor het oogsten sorteren en verpakken van fruit, NFO, 1955

Handleiding voor het herkennen van eenige niet-parasitaire ziekten en beschadigingen van appel, Dr.Ir. O. Banga, Directoraat Landbouw Min. Van E.Z., 1938

Het Leerboek der Fruitteelt, Prof.ir. A.M. Sprenger, 1948

Het onderstammenvraagstuk in de fruitteelt, Ir. G.K. Dijkstra, 1946

Het snoeien der Vruchtbomen, A.M. Sprenger, 1948

Het snoeien van Bomen en Struiken, G. Bleeker,1939

Hollands Glorie, Stichting Vakonderwijs voor de Detailhandel in AGF, 1958

Hoogstam Vruchtbomen, J.M. Brand, 1985

Kersen: Teelt en rassenoverzicht, B.J. Giesen, 1989

Leerboek der Fruitteelt, Claassen, Hazeloop & Sprenger, 1921

Moderne Fruitteelt, J. Linssen, 1966

Nationale Fruitactie, Bond van Kleinhandelaren in Aardappelen, Groente en Fruit in Nederland, 1953

Nederlandsche Fruitsoorten, Nederlandsche Heidemaatschappij, 1942

Pears, Jim Arbury and Sally Pinhey, 1997

Pomologia, Johann Hermann Knoop, 1758 (Herdruk 2015)

Praktische voordrachten over fruitteelt, Hendrik Icks, 1926

Rassenlijst voor fruitgewassen (16e / 18e), 1980 / 1992

Rootstock Guide, S.J. Wertheim, 1998

Teelt, NV Amsterdamsche Super Fosfaatfabriek, 1937

Verantwoorde bestrijding van ziekten en plagen op appel en peer, A. van Frankenhuyzen en P. Gruys, Plantenziektekundige Dienst Wageningen, 3e druk, 1978

Verdwenen appel- en perenrassen, Liesbeth Idema, 1983

Vogelverschrikkers en andere afweermiddelen tegen Vogelschade, PD Wageningen, 1941

Vruchtenteelt, A. Schuttevaer, 1938

Vruchtrot en schilmisvormingen bij Appel, Drs. H.A.Th. v.d. Scheer, Proefstation voor de Fruitteelt Wilhelminadorp, 1972

Ziekten en beschadigingen der ooftbomen, delen 1 t/m 4, Prof. Dr. J. Ritzema Bos, 1905